Bogatstvo rudom

Kopaonička rudna oblast je nastala vulkanskom aktivnošću i mineralnim rastopinama koji su zbog visokih temperatura doveli do promena na stenama. Zbog obilja ruda nastao je veći broj rudnika i pre i u vreme boravka starih Rimljana u ovim krajevima. Sa pristizanjem Sasa tokom 13. veka, rudarstvo je doživelo ekspanziju koja traje sve do sredine 15. veka. Najviše je tada bilo srebra, ali i zlata, mada je prema bogatstvu olovom i cinkom kojih ima na više od 100 lokaliteta Kopaonik je među prvima u Evropi. Ima i gvožđa, molibdena, antimona i žive, ali i retkih minerala azbesta, fluorita i volastonita.

Kopaonik ima Bogatstvo rudom.

bogatsvo-rudom