Istorija Skijanja

Istorija Skijanja

-Skije za koje se smatra da su starije od grčke i antičke kulture, arheolozi su otkrili u Laponiji, Sibiru i Kanadi. Nalazi govore da su skije stare oko 3 000 godina.

istorija-skijanja
Istorija skijanja

– Stare skije razlikovale su se po načinu izrade, širini, po vrsti drveta i bile su rezbarene ili presvučene tuljanovim krznom.

– Skije koje su posebno zanimljive pripadaju srednje – skandinavskom tipu skija, od kojih je jedna bila vrlo dugačka a druga, pomoću koje se skijaš otiskivao, sasvim kratka.

Istorija skijanja nije imala sportski značaj već praktičnu vrednost. Skije su korišćene kao sredstvo za hodanje i kretanje po snegu, za «putovanja» iz kraja u kraj, lov i ratovanja.

– Najstariji zapis o skijanju ostavio je kaluđer Jordanes 550 godine u delu «De originae actibuquae GOTARUM SKRIDFINI» u kome opisuje skijanje Laponaca .

– Prva skijaška svečanost održana je 880 godine u Norveškoj.

– Skijanje su u svoj viteški program uveli i Skandinavski vitezovi 1100 godine.

– Skije pod nazivom «ski» prvi put u srednjoj Evropi pominju se u delu biskupa Olausa Magnusa u kojima prikazuje putujuće družine lovaca kako na skijama tragaju za divljači.

– Zanimljiv je podatak o švedskom narodnom junaku, Gustavu Vasi, koji je u borbi pobegao ispred Danaca na skijama zajedno sa vojnicima 90 km dalje.

– Početak današnjeg sportskog skijanja nastao je početkom IX veka u Skandinaviji, na severu norveških pokrajina Telemarkena i Oesterdahala. Poznat je podatak da su skijali svi tamošnji žitelji bez obzira na starost i pol. Bilo je poznato nekoliko načina skijanja za zabavu koji je obuhvatio razne oblike skijaškog trčanja, skijaške skokove kao i brze i direktne skokove. Iz tih krajeva potiče poznati narodni junak i skijaški pionir Sondre Anderson Northeim. On je 1868. u tadašnjem glavnom mestu Kristijanija (današnji Oslo) položio temelje sportskom načinu skijanja.

– Skijanje se počelo širiti iz Skandinavije u Srednju Evropu krajem IX veka. Tu je na području Alpa dobilo poseban značaj, te se kasnije razvilo kao alpsko skijanje širom sveta.

– Najstariji zapis o skijanju u našim krajevima, je zapis Janeza Valvazora iz 1689. gde govori o svom viđenju skijanja.

– Stari način skijanja na Blokama (oko 30 km južno od Ljubljane) je jedini autohtoni oblik skijanja u srednjoj Evropi. Na temelju bloške skijaške kulture odomaćena je i slovenska skijaška terminologija «skija», «skije», «skijanje» i širena je ideja da je skijanje narodno nasleđe.

– Za širenje skijanja u Sloveniji i Hrvatskoj prvenstveno su zaslužni lovci, šumari, vojnici i planinari.

– Ekspedicija Fridtjofa Nansena na Grenlandu skijama 1888. godine pobudila je veliko interesovanje za skijanje u celoj srednjoj Evropi.

– Prvo sistemsko proučavanje skijanja kod nas počelo je u Zagrebu 1894 godine, a uveo ga je dr Franjo Bučar koji je od 1892. do 1894. pohađao Centralni gimnastički institut u Stocholmu, gde je između ostalog učio i skijanje. On je po povratku u domovinu od 1894. do 1896. vodio tečaj telesnih vežbi za srednjoškolske učitelje koje je obučavao i skijanju.
– Prva skijaška sekcija Hrvatskog akademskog kluba osnovana je 1909. u Zagrebu.

– Početak Slovenskog alpskog skijanja smatra se 1910. godina, jer su te godine nabavljene alpske lilendfelske skije.

– Prvi skijaški tečaj u Hrvatskoj održan je 1913. u Mrkoplju za vreme zimskih praznika, a u isto vreme se u Sloveniji pojavljuje i čisto alpsko skijanje.

– Prva skijaška organizacija na našim prostorima osnovana je u Ljubljani nakon I svetskog rata.

– Prvi tečaj skijanja u Sloveniji organizovao je i vodio Rudolf Bađura na Bohinju u prvoj polovini januara 1914. godine, a u drugoj u Ljubljani. To se smatra početkom organizovanog skijanja u Sloveniji.

– Prvi priručnik o skijanju izdao je Franjo Bučar 1910. godine u Budimpešti.

– Prvu knjigu o skijanju napisao je Rudolf Bađura 1924. u Ljubljani.

– Prvo prvenstvo u Jugoslaviji u skijanju održano je na Bohinju 1921. godine u skijaškom trčanju na 5 km i pobedio je Janez Hlebanja, dok je u skijaškim skokovima pobedio Joža Pogačar sa skokom od 9 metara.

– Jugoslovenski zimsko-sportski savez (JZSS) osnovan je 1922. godine u Ljubljani.