Prirodni rezervati

Prirodni rezervati

Kopaonik ima više prirodnih i prostranih rezertvata koji su još jedan od njegovih brojnih ukrasa.

Bele stene– jedan od najpoznatijih rezerveta površine 76,21 hektar. Naziv je poneo po istoimenim stenama čiji žljeb obuhvata. Njegove šume se prostiru sve do ,,Jelaka“ i ,,Metođa“. Prožet je stenama i kamenjarima, žbunastom zeleni i livadama.

Jankove bare– površine 103,82 hektara, smeštene su u dolini potoka Rečica na 1420 metara nadmorske visine. Posebno zanimljivim ovaj rezervat čine tresavske zajednice, retki ekosistemi sa mahovinom roda Sphagnum i  druge zaštičene retkosti prirode endemične i reliktne biljke.

Barska reka– prostire se u oblasti Ravnog Kopaonika, u dolini na desnoj strani istoimene reke. Površine je nepunih 90 hektara, a obiluje bukovim šumama, smrekom i jelama. Ima i raznoliku faunu, naročito raznih vrsta gmizavaca, vodozemaca, insekata i ptica.

Jelak– rezrevat na prostoru nešto manjem od 60 hekatra, lociran na desnoj obali reke Brzeća na Panićki jelaku. Poznat je po nastanjenosti žilavog planinskog drveta tisa, čiji životni vek ide i do 1.000 godina i planinskog javora, rariteta Balkana.

Duboka – Veličina rezervata je nepunih 100 hektara, obuhvata levu stranu istoimene reke u dolinskom predelu, a ide u visinu od 1020 do 1780 metara. U ovom rezervatu ima nekada dosta rasprostranjene, a danas značajno manje bukve sa šašikom i kao i jedine u ovom delu planine, bukve sa crnim grabom. Rezervat nastanjuje i planinsko javora i subalpska bukva. Od ptica tu žive sove, utine, osičari…

Gobelja – Površine je 138,4 hektara, a nalazi se na Maloj Gobelji. Prostire se od izvorišnog dela Gobeljske reke do grebena na liniji Oštri krš, Velika i Mala Gobelja, pa do korita te reke. Poznata je po stenovitim oštrim stenama i po izuzetno retkom runolistu koji tu raste.

 

SHARE
PrethodniTemperature i padavine
SledećiVode Kopaonika