Struga

Struga

Struga je teška staza i dolazi se sa Bele reke 1 ili spuštanjem niz Belu reku 2, ali ne radi, iako remontovana 2006.-2007. godine. Problem je u nerešenim imovinsko-pravnim odnosima.

Struga

Dužina staze – 727 metara

Vrsta staze – teška, crna

Visinska razlika – 240 metara

Dužina  vožnje – četiri minuta

Tip žičare – Sidro RTB

SHARE
PrethodniBela reka 2
SledećiLedenice